Referee Ambassador

Referee Ambassador

Een referee ambassador is een persoon binnen de voetbalclub die een positief klimaat voor de refs moet creëren. Zijn of haar rol bestaat erin meer jeugdspelers te rekruteren als scheidsrechter voor wedstrijden van U6 tot U13, ouders die zich misdragen aan te spreken op hun gedrag en talentrijke refs te rapporteren aan de KBVB.

Onze club beschikt nu ook over een ombudsman voor de scheidsrechters die waakt over fairplay, scheidsrechters recruteert en fungeert als aanspreekpunt bij moeilijkheden. De referee ambassador van SK Bellem is:

Referee Anbassador

 

Jean-Marc COLON
Leistraat 17A, 9881 Bellem
0484 69 30 02
jean-marc.colon@telenet.be

 

  

TAAK VAN DE REFEREE AMBASSADOR.
* Hij verzorgt en stimuleert een klimaat van respect ten aanzien van de scheidsrechters.
* Hij verzorgt de aanduidingen van de clubscheidsrechters voor de wedstrijden U6-U13 en voor een creatief voetbal 8x8.
Opmerking: vanaf het nieuwe seizoen moet er ook in de categorie U13 gewerkt worden met eigen scheidsrechters, of anders gezegd, pas vanaf U15 zal de bond een scheidsrechter aanduiden. Daarom zijn extra jeugdscheidsrechters bij SK Bellem meer dan welkom. Daarbij wordt o.a.gedacht aan de oudere jeugdspelers (U17, U21) en de A & B kern. Mensen van buiten de club mogen het uiteraard ook proberen. Geïnteresseerden kunnen terecht bij de referee ambassador.
- Hij zorgt voor een vriendelijke ontvangt van de scheidsrechter op de club en stimuleert daardoor het welbevinden van de refs.
Hij mag de scheidsrechters begeleiden voor, tijdens en na de wedstrijd.
- Hij mag, in samenspraak met het bestuur, trainers, spelers, supporters en ouders preventief aanspreken op hun gedrag.
- Opstellen van een charter en toezien op het naleven ervan binnen de club.
- Hij probeert jonge spelers interesse in de arbitrage bij te brengen om hen jeugdwedstrijden te laten leiden voor ze de reglementaire leeftijd bereiken.
- Melden van de beloftevolle jonge scheidsrechters aan het Provinciaal Scheidsrechter Comité (PSC).
- Clubscheidsrechters ondersteunen en initiëren in de reglementering met hulp van het PSC.
Er is ook een interessante website over deze materie: www.fluitjevaneencent.be .