Sportouder

Ik ben een SK Bellem sportouder

VOOR DE MATCH:
- Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren. (NIET coachen, dat is de taak van de trainer).
- Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar ook om MET plezier te voetballen. (NIET hetzelfde als VOOR het plezier voetballen).
- Ik leg geen overdreven druk op de schouders van mijn kind, maar stimuleer hem/haar wel al zijn/haar talenten te ontwikkelen.
- Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.
- Er zijn géén belangrijke wedstrijden, WEL belangrijke kinderen.

TIJDENS DE MATCH:
- Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
- Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn kind als de tegenstrever.
- Ik moedig mijn kind en ook het ganse team aan en maak het niet af voor zijn/haar fouten.
- Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
- Ik moedig aan, de richtlijnen geeft de trainer.

NA DE MATCH:
- Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik erover met hem.
- Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever.
- Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of de eindstand. Op die manier toon ik aan dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als overwinning.
- Ik bekijk samen met mijn kind wat er goed liep, wat minder en wat we er kunnen van leren. Zeker géén negatieve afbrekende kritiek.
- Ik ONTHOUD: uit een “verloren” match waarin gevoetbald werd, wordt er meer geleerd DAN uit een gewonnen match waarbij er niet gevoetbald werd…